Cennik usług

CENNIK USŁUGI OPŁAT REGULAMINOWYCH

Karta biblioteczna
§ 2 ust. 5 Czytelnik pełnoletni 1 karta 2,00 zł
§ 2 ust. 9 Zagubienie, kradzież lub zniszczenie
Kaucje
§ 3 ust. 1 Czytelnik, który nie jest stałym mieszkańcem Gminy Godów 1 egz. książki

30,00 - 100,00 zł.
w zależności od rzeczywistej wartości

Wypożyczanie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia
Odszkodowanie za książkę
§ 5 ust. 6 Odszkodowanie za zagubioną lub zniszczona książkę 1 egz. książki rzeczywista wartość zagubionych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych
Kary za przetrzymywanie zbiorów
§ 6 ust. 1 I upomnienie   3,00 zł
II upomnienie   5,00 zł
III upomnienie   10,00 zł
Powiadomienie telefoniczne   1,00 zł
Za przetrzymywanie każdej książki ponad termin 1 egz. książki 0,10 zł za każdy dzień zwłoki
Usługi kserograficzne
§ 7 Odbitka tekstu 1 str. A4 0,20 zł
Odbitka ilustracji 0,40 zł
Odbitka tekstu 1 str. A3 0,40 zł
Odbitka ilustracji 0,80 zł
Usługi komputerowe
§ 8 ust. 8 Wydruk czarno-biały tekst 1 str. A4 0,50 zł
grafika 1,00 - 3,00 zł
Wydruk kolorowy tekst 1,00 zł
grafika 2,00 - 5,00 zł
Wydruk czarno-biały tekst 1 str. A3 1,00 zł
grafika 2,00 - 6,00 zł
Wydruk kolorowy tekst 2,00 zł
grafika 4,00 - 10,00 zł
Skanowanie 1 str. 0,50 zł
do góry