Tłumacz języka migowego

Informacja o Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie w języku migowym

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie znajduje się przy ulicy 1 Maja 18 w Godowie.

Do budynku można wejść dwoma wejściami - od drogi głównej, wejście obok apteki oraz z tyłu budynku od strony parkingu. Wejście od strony drogi głównej jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Należy wejść od prawej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Biblioteka usytuowana jest na piętrze, gdzie wejście umożliwiają schody (nie ma windy). Po lewej stronie znajduje się wypożyczalnia, czytelnia i stanowiska komputerowe dla czytelników. Można wypożyczyć audiobooki, a bibliotekarze pomagają w wyborze książek z większą czcionką.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Biblioteki, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji. Pracownicy Biblioteki służą  pomocą w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach.

 Chcąc załatwić sprawę w Bibliotece można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr : 32 47 27 070 lub 729 411 087
 2. Bezpośrednio w Bibliotece.
 3. Kontakt mailowy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie posiada 5 filii: w Gołkowicach, Krostoszowicach, Łaziskach, Skrbeńsku i Skrzyszowie.

Filia nr 1 w Gołkowicach

Filia nr 1 znajduje się przy ulicy 1 Maja 101 w Golkowicach. Biblioteka mieści się na parterze w budynku Ośrodka Kultury. Wejście do biblioteki znajduje się po prawej stronie korytarza.

Wejście do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chcąc załatwić sprawę w Bibliotece można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr : 32 47 47 012
 2. Bezpośrednio w Bibliotece.
 3. Kontakt mailowy:

Filia nr 2 w Skrzyszowie

Filia nr 2 znajduje się przy ulicy Powstańców 11 w Skrzyszowie. Biblioteka mieści się na piętrze w budynku Ośrodka Kultury i prowadzą do niej schody.

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chcąc załatwić sprawę w Bibliotece można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr : 32 47 26 369
 2. Bezpośrednio w Bibliotece.
 3. Kontakt mailowy:

Filia nr 3 w Skrbeńsku

Filia nr 3 znajduje się przy ulicy Zielonej w Skrbeńsku. Biblioteka mieści się na piętrze w budynku Ośrodka Kultury, do którego prowadzą schody. Usytuowana jest po prawej stronie od wejścia.

Wejście główne do budynku dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą schody, przy których znajduje się specjalna platforma dla niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na ścianie, bezpośrednio przy platformie znajduje się szczegółowa instrukcja obsługi platformy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Parter budynku w całości dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chcąc załatwić sprawę w Bibliotece można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr : 32 72 28 807
 2. Bezpośrednio w Bibliotece.
 3. Kontakt mailowy:

Filia nr 4 w Krostoszowicach

Filia nr 4 znajduje się przy ulicy Morcinka 4 w Krostoszowicach. Biblioteka mieści się na parterze w starej części budynku Szkoły Podstawowej. Biblioteka znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą 2 schodki. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak podjazdu.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chcąc załatwić sprawę w Bibliotece można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr : 32 47 26 445
 2. Bezpośrednio w Bibliotece.
 3. Kontakt mailowy:

Filia nr 5 w Łaziskach

Filia nr 5 znajduje się przy ulicy Powstańców 151 w Łaziskach. Biblioteka mieści się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej.

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzą 3 schodki. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Brak podjazdu.

W budynku nie ma windy ani podjazdów. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Usługa ta realizowana jest na wniosek, klient musi poinformować Gminną Bibliotekę Publiczną w Godowie przynajmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Chcąc załatwić sprawę w Bibliotece można wybrać jedną z dostępnych form:

 1. Kontakt telefoniczny pod nr : 32 47 65 686
 2. Bezpośrednio w Bibliotece.
 3. Kontakt mailowy:
do góry