Grafika BIP
Strona główna/BIP/Informacje/Zarządzenia Dyrekcji

Zarządzenia Dyrekcji

Zarządzenia Dyrekcji 2020

Zarządzenie Nr GBP.021.28.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.27.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.26.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów, pasywów oraz druków ścisłego zarachowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.25.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.24.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.23.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 4 listopada 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie w 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.22.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie w 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.21.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.20.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wymiaru czasu pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie w 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.19.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.18.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr GBP.021.17.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.16.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego, środkami higieny osobistej oraz okularami korygującymi wzrok obowiązującego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.15.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.14.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.13.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.12.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.11.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.10.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych GBP w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.9.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie po wznowieniu pracy podczas epidemii COVID-19 w Polsce.

Zarządzenie Nr GBP.021.8.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.7.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.6.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych w Filii nr 1 w Gołkowicach.

Zarządzenie Nr GBP.021.5.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.4.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.3.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr GBP.021.2.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.1.2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego GBP w Godowie na 2020 r.

Zarządzenia Dyrekcji 2019

Zarządzenie Nr GBP.021.24.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.23.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. 

Zarządzenie Nr GBP.021.22.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów, pasywów oraz druków ścisłego zarachowania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.21.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.20.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych GBP w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.19.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.18.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.17.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej.

Zarządzenie Nr GBP.021.16.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.15.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.14.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.13.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.12.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.11.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych w Filii nr 2 w Skrzyszowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.10.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.9.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości.

Zarządzenie Nr GBP.021.8.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.7.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.6.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa.

Zarządzenie Nr GBP.021.5.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.4.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Zarządzenie Nr GBP.021.3.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.2.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego GBP w Godowie na 2019 r.

Zarządzenie Nr GBP.021.1.2019 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Godowie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-08-05 09:59
Aktualizacja publikacji
Holesz Bożena 2020-12-30 12:09
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Liczba odwiedzin
577
do góry