Konsultacje Społeczne

3 Czerwca 2022
Konsultacje Społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota" zaprasza na
spotkanie konsultacyjne poświęcone przygotowaniu Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2023-2027.  Spotkanie odbędzie się  w dniu 13.06.2022
w godzinach  14:00-18:00  w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Godowie.

 

 

plakat informacyjny

do góry